Ձեռքի մամլակ զնդանով

Ձեռքի մամլակ զնդանով
Նախատեսված է մշակվող դետալների տեղակայման և ամրացման համար՝ փականագործական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ:
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Շուրթերի բացվածքը, մմ38
Շուրթերի առավելագույն բացվածքը, մմ40
Սեղմվող պտուտակի բռնակի առավելագույն ուժը, Ն160
Զնդանի աշխատանքային մակերևույթի լայնությունը, մմ30
Արտաքին չափերը, մմ
Երկարություն
Լայնություն
Բարձրություն
100
55
140
Քաշը, կգ0,86