Հանիչ 2 և 3 թևանի

Հանիչ   2  և 3 թևանի
Նախատեսված է մեքենաների և մեխանիզմների ձգված դետալների քանդման /մասնատման/ համար:
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Պարուրակի ընթացքը, մմ115
Քարշի առավելագույն ուժը, Ն250
Ընդգրկման չափերը, մմ
առավելագույն
նվազագույն
135
65
Արտաքին չափերը, մմ
Երկարություն
Լայնություն
Բարձրություն
110
25
155
Քաշը, կգ
2 թևանի
3 թևանի
0,6
0,8