Մեր արտադրանքը

 • Մինի տրակտոր

  Մակնիշ՝ - ԱՐՄԱՎԻՐ-2011
  «ԱՐՄԱՎԻՐ-2011» մինի տրակտորը ունիվերսալ, բազմաֆունկցիոնալ մեքենա է, որը հնարավորություն է տալիս փոքր հողատարածքներում կատարելու գյուղատնտեսական, քաղաք...

Հաստոցներ

Լայն սպառման ապրանքներ

 • Խողովակակտրիչ ՇՊ-23Մ

  Նախատեսված է ջրա-գազային խողովակների, թեթև և սովորական պողպատյա խողովակների կտրմ...
 • Ձեռքի մամլակ զնդանով

  Նախատեսված է մշակվող դետալների տեղակայման և ամրացման համար՝ փականագործական աշխա...
 • Հանիչ 2 և 3 թևանի

  Նախատեսված է մեքենաների և մեխանիզմների ձգված դետալների քանդման /մասնատման/ հա...
 • Սեղմիչ

  Նախատեսված է տնային պայմաններում բոլոր հյուսնային և այլ տնտեսական աշխատանքնե...